Temperature input at i metos 3.3 


INPUT 1: air temperature

INPUT 2: dry bulb temperature

INPUT 3: wet bulb temperature

INPUT 4: soil temperature